POVIJEST ISTA
           

Ist se prvi put spominje 1311. godine pod nazivom OST, a 1527. g. se spominje pod imenom ISTO. Naziv je ilirskog porijekla, a njegovo je značenje nepoznato. Hrvati su tu zatekli starosjedioce Romane, od kojih su preuzeli današnje nazive: Funestrala, Klunda, Mavrela, Skrivadica, Turtula, Pendulj itd. Valerije je 1579. g. zabilježio da je crkva Sv. Nikole u Istu podređena župniku Molata, a 1603. g. za Priulijeva pohoda Ist je sastavni dio kapelanije Zapuntela podređenog Molatu. Zapuntelski kapelan svake druge nedjelje dolazi na Ist celebrirati, a ponekad drži zbog bolesnika euharistiju u crkvi Sv. Nikole. Tada su se Išćani ukopavali u zapuntelskom groblju. Početkom XVIII stoljeća Ist se odcijepio i postao samostalna župa. Prvi se župnik spominje 1729.g. Iz tog je doba sačuvan glagoljski kodeks "Libar od krizme i Duš" (1721-1825).

Broj pučanstva: Zaharija Valaresso 1527.g. izvješćuje da Ist ima 95 žitelja, a u Priulija nalazimo da je 1603.g. brojio 17 ognjišta, 59 osoba od pričesti,svih stanovnika 100. Godine 1754 ima 205 stanovnika. Nadbiskup Karaman zabilježio je 1760.g. 20 kuća sa 183 žitelja. 1818.g. ima 215 osoba, a Novak je 1825.g. ustanovio 36 obitelji, 60 djece, svih stanovnika 230. Zadarski knez Mocenigo dao je u ožujku 1608.g. napraviti popis stanovnika Zadarskog otočja. Evo prijepisa podataka za Ist:

           
VILLA DI ESTO
  Vecchi Ho(men) i da fatti Donne Putti Putte
  (starci) (muškarci sposobni za rad) (žene) (dječaci) (djevojčice)
Martin Levacich zudese (seoski knez)
1
1
1
1
-
Zuanne Levacich
1
-
2
1
2
Luca Balnacich
-
1
2
-
1
Zorzi Michalicich
-
1
1
1
-
Marco Michulicich
-
1
1
2
1
Zuanne Sumunich
-
1
1
3
1
Lutia Fasinichia
-
1
1
-
-
Cattarina Babalcova
-
1
1
-
-
Simon Levacich
-
1
2
-
-
Gasparo Babalcovich
-
1
2
2
1
Martin Babalcovich
-
1
1
1
-
Elena Levacichia
-
-
1
1
1
Marco Rolovich
-
1
1
1
2
Rado Michulicich
1
2
1
-
-
Steffano Gelich
1
1
-
2
-
Matthio Fasinich
-
1
3
1
1
Nicolo Fasinich
1
1
5
1
-
Gasparo Fasinich
-
1
1
1
1
ukupno = 78
5
17
27
18
11
Od prezimena spomenutih u popisu iz 1608.g danas na Istu postoje samo prezimena Levačić, Mikuličić, Fazinić i Babajko.
           

Godine 1857 ima 332, 1881.g. 409, a 1931.g. 476 stanovnika.Poslije slijedi pad: 1948.g. 466 stanovnika, a 1953.g.456.

Važnije godine:Od 1890.g. Išćani počinju ići u navigaciju na velike škune. Tih se godina počinje ići u Ameriku sa ciljem zaraditi novce za izgradnju kuće. Većina tamo ostaje 6 do 8 godina. Masovniji odlazak bio je od 1905 do 1910.g. Poslije povratka mnogi Išćani kupuju brodove (jedrenjake i motorne jedrenjake). Ist 1928-1940.g. ima najveću mornaricu u Dalmaciji po tonaži (17 brodova od 120 do 650 tona nosivosti).

____
Na slici je jedan dio flote na zimovanju između novog i starog mula.

Osnovna škola postoji od 1880.g. i to u istoj zgradi u kojoj je i danas.

Poljoprivredna zadruga je osnovana 1912.g., a iste godine se osniva Narodna čitaonioca "Ljudevit Gaj". 1941.g. se dovršava današnja zgrada "Doma kulture".1925.g. se osniva tamburaški zbor.

U jesen 1940.g. dovršen je vodovod od cisterne do Bratskog dvora.

Glavnu rivu je sagradila Austro-Ugarska, a produžena je 1947.g.

Pošta sa telegrafom postoji od početka I svj. rata, a 1983.g. je napravljena zgrada u kojoj je danas pošta i ambulanta.

1958.g. se gradi zgrada sa električnim dizel agregatom, dok se struja sa kopna dovodi 1966.g.

Nova crkva Sv. Nikole je sagrađena 1856.g. Na brdu Straža je crkva Gospe od zdravlja (poznatija kao crkva Gospe od sniga), izgrađena oko 1800.g.,a dograđena 1930.g.

prva stranica