STRANICA O ISTU ZA NAUTIČARE
 
Otok Ist je omiljeno odredište nautičara. U mjestu Ist postoji pošta, nekoliko telefonskih govornica, ambulanta, ispostava lučke kapetanije, nekoliko trgovina, restorana, kafića i picerija. Tu je i uređena pješčana plaža.
   
Ovo je glavna luka mjesta Ist. Mjesta za nautičare ima sa unutrašnje strane glavnog lukobrana (glava i prvih tridesetak metara su rezervirani za brodsku prugu), sa vanjske strane glavnog lukobrana i na vanjskom dijelu manjeg mula. Svi ovi vezovi su opskrbljeni sa kolpomortima i sa priključcima za struju i vodu. Jugoistočno od glavnog lukobrana je dvadesetak plutača. Područje za sidrenje je jugoistočno od plutača. Pazite da ne ometate putnički promet. Uvala je zaštićena od svih vjetrova osim od juga.
 
 
Ovo je druga luka mjesta Ist. Nema organiziranog veza za nautičare. Vezati se može na glavama dva vanjska mula. Dobar je zaklon osim po jakim vjetrovima smjera od sjevernog do zapadnog. Betoniranim putem do glavne luke je desetak minuta hoda.
 
Uvala Mljake skupa sa lukom Zapuntel je dobar zaklon od svih vjetrova. Može se vezati za plutače i sidriti. Šumskim putem preko brda (koji je još uvijek prohodan ) do mjesta Ist ima 2,5 km.
   
Savjet za nautičare: Kao i drugdje, ne plaćajte vez dok vam ne dokažu da imaju pravo naplate. Tražite da vam pokažu plan sa točno ucrtanim granicama područja u kojem imaju pravo naplaćivati i koliko.
 
prognoza vremena za pomorce
prva stranica